: : :  collapse top  : : :: : :  expand top  : : :
G O Johnsen AS

Næring til nye ideer

G.O. Johnsen er en ledende og offensiv leverandør av trygge ingredienser og tilsetningsstoffer til næringsmidler, farmasi, kraftfôr og fiskefôr i Norge og på Island. Vi har et bredt kontaktnett i og utenfor Norge.

Vi arbeider for å gi kundene næring til nye og lønnsomme ideer.

G. O. Johnsen AS ble etablert i 1906 og har hele tiden vært familieeid. Virksomheten ledes av Siri V. Johnsen, som er fjerde generasjon i firmaet. Gjennom alle år har vi vært tett på kundene og vi har lykkes i å utvikle solid kompetanse om markedet og kundenes behov. Samtidig har vi også lykkes i å fornye og videreutvikle virksomheten.

Aktuelt

Vi har 3 artikler publisert her – for å lese dem klikker du på artikkelen i venstremenyen under «Aktuelt»

  • Farger
  • Nutranews
  • Saltreduksjon

Farger

påske_forsidepåske_bakside

NutraNews

Ved å følge linkene nedenfor kan du lese NutraNews fra DSM Nutritional Products med emner knyttet til blant annet fôr og næringsmidler.

I NutraNews 2/2015 kan du blant annet lese om; DSMs undersøkelse på naturlighet og helse, de nyeste videoene fra DSM, det nyåpnede innovasjonssenteret for Asia, seminaret Global Exchange of Ideas som omhandlet eubiotics til svin denne gangen, kvalitet i DSM og mye mer. NutraNews 2/2015

 

Tidligere utgaver finner du her:

NutraNews 1/2015

NutraNews 4/2014

NutraNews 3/2014

NutraNews 2/2014

NutraNews 1/2014

Saltreduksjon

Saltnivået i prosessert mat er en tosidig utfordring for bransjen. På den ene siden er det et politisk mål å bedre folkehelsa ved å senke natriuminntaket til befolkningen. På den andre siden skal produktene vi lager være smakfulle, trygge og appellerende for forbruker. Det å lage en salterstatter som innehar de tekniske egenskapene til NaCl og som samtidig har de riktige smaksegenskapene, er ingen enkel oppgave.

SmartSalt skiller seg fra mange andre salterstattere ved å være et ekte mineralsalt som kan fungere som alternativ til vanlig bordsalt. Det er en saltløsning hvor natrium er byttet ut med mineralene magnesium og kalium. SmartSalt løser flere problemstillinger:

  • Reduserer natriuminnholdet med opptil 40%
  • Gir samme velkjente smak som bordsalt
  • Gir samme tekstur som salt
  • Gir i likhet med bordsalt en konserverende effekt
  • Kan brukes i prosessering og på kjøkkenet hjemme

Saltkartet nedenfor viser at størsteparten av verdens befolkning får i seg for mye salt.

natriumred0302b

Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2014/januar/378769

WHO anbefaler et inntak på 2 gram natrium om dagen, noe som tilsvarer cirka 5 gram salt. Flere land har tatt tak i denne utfordringen allerede, blant annet Finland hvor produkter er merket spesielt i forhold til saltinnholdet. Det har manglet fullgode alternativer til vanlig salt, men SmartSalt leverer gode resultater sammenlignet med tradisjonelt salt.

Interessert i mer informasjon angående saltreduksjon og SmartSalt? Kontakt oss.

Kompetanse

G.O. Johnsen har i flere tiår levert trygge produkter fra anerkjente produsenter til ledende norske merkevarer. Dette har gitt oss muligheten til å opparbeide betydelig kompetanse, som vi også har styrket gjennom medarbeidere med solid faglig bakgrunn innen ernæring, helse, produktutvikling og markedsføring.

Vi har alltid vært tett på kundene og vi ser det som en verdi å dele kunnskap og informasjon med både kunder og leverandører. Gjennom vår aktive og ansvarlige rolle har vi over tid bygget opp tillit hos kunder og leverandører. Konsekvensen er at vi fungerer som et nav i utvekslingen av kunnskap og erfaring i de bransjene vi arbeider.

Kunnskap og erfaring er avgjørende i enhver produktutviklingsprosess, enten det dreier seg om nye og innovative produkter eller produktforbedringer. Vår kompetanse gir næring til nye ideer.

Verdier

Vår kompetanse er avgjørende for å sikre kundene trygge og effektive løsninger og leveranser. I G.O. Johnsen AS arbeider vi på tvers av markeder og land og medarbeiderne deler kunnskap og ferdigheter med hverandre til det beste for kundene. Vi arbeider systematisk og kontinuerlig for å utvikle oss slik at vi til enhver tid evner å møte kundene med moderne og fremtidsrettet kompetanse.

Vi er aktivt engasjert i kundene og samfunnsutviklingen. Vi tar initiativ for å skape gjensidig fordelaktige forretninger og positive kundeopplevelser. Vi bryr oss om våre kunder og deres kommersielle utfordringer. Vi tar initiativ for å bygge gode og langsiktige kundeforhold.

Medarbeiderne utfordrer hverandre og kundene. Vi er trygge på at denne holdningen skaper verdier for kunder, medarbeidere og eiere. Vi er opptatt av effektiv drift og lave kostnader for å være konkurransedyktig i markedet.

Fôr

Klodens kanskje største utfordring er at antall mennesker forventes å passere ni milliarder i 2050. Det betyr at behovet for mat vil være dobbelt så stort som i dag og samtidig er ressursene knappe.

Fôr er en avgjørende faktor i effektiv dyreproduksjon, både i havbruket og i landbruket. Fôret dyrene spiser skal produseres på en bærekraftig måte og samtidig bidra til god dyrevelferd.

Riktig sammensatt fôr gir dyrene alle essensielle næringsstoffer. Utfordringen er todelt, makroingrediensene (korn, fiskemel etc) er viktige, men dyret trenger også mikrostoffer som vitaminer og mineraler i riktig mengde for å holde seg friske og å utnytte fôret på best mulig måte. Vi kan også hjelpe dyrene til å fordøye fôret og å utnytte råvarene bedre ved å tilsette enzymer. Slik bidrar vi til at dyret får riktige næringsstoffer, vokser og yter optimalt på et lavere mengdeinntak.

I G.O. Johnsen engasjerer vi oss i kundenes utfordringer. Derfor kan vi også bidra til trygge, innovative og konkurransedyktige produkter. I vårt arbeid med å utvikle fôrproduksjonen, er vi spesielt opptatt av kvalitet, helse, utnyttelse av råvarer samt sporbarhet.

Næringsmidler

Produksjon av næringsmidler i dagens samfunn er utenkelig uten tilsetningsstoffer. Formålet med tilsetningsstoffer er å tilbakeføre smak og farge som går tapt ved prosessering, samt å forlenge holdbarheten, tilføre ekstra vitaminer, gi en bestemt konsistens eller et mer tiltalende utseende.

Moderne og kunnskapsrike forbrukere utfordrer næringsmiddelindustrien og krever stadig nye og bedre produkter. Dette er en utfordring G.O. Johnsen engasjerer seg i. Vi bidrar til en effektiv og positiv utvikling av en industri i stadig forandring. Vår kompetanse om og forståelse for produktene og deres applikasjoner, er viktige bidrag til nye ideer og produktutvikling hos våre kunder. Vi har en sterk og aktiv posisjon i næringsmiddelindustrien. Denne posisjonen har vi bygget over tid gjennom engasjement, tett dialog med kundene og kontinuerlig kompetanseutvikling internt. Våre kunder kan forvente høy kvalitet, trygge leveranser og at våre produkter er produsert i henhold til bærekraftige og etiske prinsipper.

Farmasi

Moderne forbrukere er opptatt av kosthold, ernæring og helse. Flere lever lengre og dette har endret behovene og bevisstheten om sammenhengen mellom ernæring og helse. Samtidig vet vi at en aktiv og moderne livsstil i perioder kan føre til mangelfullt kosthold.

For å sikre forbrukerne riktig ernæring og god helse gjennom ulike livsfaser, kan det tilføres vitaminer og næringsstoffer i kosten eller via kosttilskudd. Å berike produktene innenfor de rammene myndighetene setter, er viktige bidrag til folkehelsen.

Forbrukernes økte kunnskap og bevissthet skaper utfordringer og muligheter for våre kunder.  I G.O. Johnsen tar vi en aktiv rolle for å bidra til å løse disse. Vi er tett på våre kunder og markedet for å sikre gode, ernæringsriktige produkter.

Partnere

Tilsetningsstoffer og ingredienser er små, men viktige bidrag i et moderne samfunn. G.O. Johnsen er en av Norges ledende leverandører. Vi leverer produkter som er produsert i henhold til de krav som stilles for bærekraft og etikk.

I flere tiår har G.O. Johnsen levert trygge produkter fra anerkjente produsenter til ledende norske merkevarer. Vi har i dag opparbeidet oss en sterk posisjon på tre områder; tilsetningsstoffer og ingredienser til produksjon av næringsmidler, fôr og farmasøytiske produkter.

Vi stiller høye krav til våre leverandører, de skal være innovative, samfunnsbevisste og ledende på sine områder. Vi har lykkes i å opprettholde en tett og langsiktig relasjon til noen av verdens ledende leverandører.

Kontakt

Kontakt oss gjerne! Vi ser frem til å høre fra deg.

G.O. Johnsen AS
Bankplassen 1A
N-0151 Oslo

Telefon   +47 22 40 45 50
Fax +47 22 40 45 51

firmapost@gojohnsen.no

Historien

G.O. Johnsen AS har bidratt til verdiskapning og fornyelse i mer enn 105 år. Virksomheten ble etablert 3. januar 1906 i Kristiania av Gudmund Olai Johnsen (1872-1949). Vi har vært med og bidratt til norsk industri og utvikling gjennom 105 år, det er vi stolte av!

Vi har alltid arbeidet for å forbedre vårt produkt. Kundene og leverandørene har verdsatt vår innsats og vist oss tillit. Under ledelse av samme eierfamilie i fire generasjoner, har vi tilpasset oss nye arbeidsmåter, metoder og teknologier. Firmaet har hatt verdier som har vært riktige gjennom ulike faser; fra sprengstoff til medisiner til plast til fiskeoppdrett og smaksstoffer!

Mer enn 100 år

3. januar 1906 etablerte Gudmund Olai Johnsen (1872-1949) sitt eget agenturfirma i Kristiania. Vi har alltid arbeidet for å forbedre vårt produkt. Kundene og leverandørene har verdsatt vår innsats og vist oss tillit. Under ledelse av samme eierfamilie i fire generasjoner, har vi tilpasset oss nye arbeidsmåter, metoder og teknologier. Firmaet har hatt verdier som har vært riktige gjennom ulike faser; fra sprengstoff til medisiner til plast til fiskeoppdrett og smaksstoffer! I jubileumsåret er det spiselige mikroingredienser som er hovedområdet. I denne historiske oppsummeringen vil vi gi et lite innblikk i noen av de viktigste fasene i firmaets 100 årige liv!

Gudmund Olai Johnsen på kontoret 1947

Sprengstoff

G O Johnsen startet med et produktutvalg som strakte seg fra droger og medisiner til tauverk og sprengstoff. Særlig viktig i denne perioden var de betydelige leveransene av sprengstoff fra Sprengstofwerke Dr. Nansen. Det aller meste av de 225 tonn dynamitt til utsprengning av Gravhalstunnelen ble levert av G.O. Johnsen helt fra 1900.

Kjemisk Teknisk

I 1930 årene startet en 50 årsperiode med store leveranser til maling-, lakk- trykkfarge- og annen kjemisk industri. Vi leverte pigmentfarger, bindemidler, sikkativer og andre viktige råstoff som aluminiumspasta og antigromidler for blant annet skipsmalinger. I 1938 fikk vi vårt første agentur på produksjonsmaskiner; envalsemøllen Uniroll fra britiske Vickers Armstrong som var en nyvinning i malingsindustrien. Det første salget i Norge kom etter krigen. Møllene fikk stor utbredelse, og ennå i dag er en av disse i arbeid. Vi begynte å arbeide for italienske  Officine Meccaniche Molteni  fra slutten av 60 årene og solgte deres perlemøller og dispergeringsmaskiner på nordisk basis. Molteni var pioner på hydraulisk drift av slike maskiner. Vårt produktområde ble kontinuerlig utvidet og dekket etter hvert en rekke typer miksere og røreverk, siler, sikter og fyllemaskiner fra produsenter i Storbritannia og Tyskland. Begynnelsen på 70 tallet brakte oss ved en tilfeldighet via maling- og lakkindustrien inn i bryggerinæringen. Det viste seg at lagerbeholdere for fargepastaer hadde sin opprinnelse som øltanker. Vi ble de første som leverte tanker og nødvendig teknisk utstyr for lagring og tapping av øl i hoteller og restauranter til erstatning for gammeldagse fat. Vi sto også for de første tankbilene for øldistribusjon. Utstyret var britisk og produsert av firmaet Porter Lancastrian Ltd. Slutten av 70-tallet brakte oss inn på området pulverteknologi med leveranser av prosessutstyr for tørking, maling og blanding av pulverprodukter i en rekke typer av kjemisk industri.  Leverandøren var det verdensomspennende japanske konsernet Hosokawa Ltd. Omtrent samtidig utvidet vi vår kompetanse på blandeteknikk til å omfatte glassemaljerte reaktorer fra tyske Schwelm Gmbh, som vi leverte særlig til farmasøytisk industri.

Plast og gummi

Etter krigen deltok vi aktivt i oppbyggingen av norsk plastindustri både med leveranser av råstoff og maskiner. Vi begynte med leveranser av PVC fra British Geon og polystyrene fra British Resin Products og fortsatt med HDPE fra BRP og LDPE fra finske Pekema. Disse råvarene ble brukt i fremstillingen av alt fra rør og kabler til forbruksartikler som bøtter og lokk.   Vi var blant de første med leveranser av prosessmaskiner for den fremvoksende industrien. Fra 1951 var vi representanter for sveitsiske Netstal og leverte opp gjennom årene over 200 sprøytestøpemaskiner til norske kunder. Maskinene ble blant annet brukt til produksjon av tynnvegget plastemballasje. Vi inngikk tidlig samarbeid med Maillefer i Sveits som produserte ekstrudere og kabelmaskiner. Vi fikk alle de norske kabelfabrikker som kunder for disse produktene. Plast og kabel var et spennende og viktig arbeidsområde for firmaet frem til midten av 80-tallet.   Vi hadde også i 1960-70 årene store leveranser av syntetiske gummier til norske gummiindustri fra Industrial Synthetic Rubber (ISR). Syntetisk gummi ble brukt som råvare til produksjon av for eksempel bildekk, gummistøvler og skumgummimadrasser.

Farmasi

Firmaet har vært aktiv i den farmasøytiske industri helt fra starten i 1906; både med salg av medisinske spesialiteter og med salg av ingredienser til norsk farmasøytisk industri. Vi startet samarbeidet med engelske May & Baker (M&B) i 1906 og sveitsiske F Hoffmann-La Roche (Roche) i 1911. I årene frem til 1972 var vi norsk agent for selskapenes farmasøytiske spesialiteter. Vi solgte blant annet M&Bs sulfatiazol som var det første kommersielle antibiotikum og kjent for å ha reddet Churchills liv to ganger. Andre viktige produkter som ble markedsført i Norge under vårt agentur var Largactil, Stemetil og Flagyl og Rochepreparatene Librium, Valium, Mogadon og Bactrim. Vi arbeidet også med Roche’ diagnostiske utstyr og betjente distribusjonen av disse produktene til norske sykehus og legekontor inntil midten av 1980-tallet. Vi er fremdeles en viktig leverandør til norsk farmasøytisk industri med produkter som vitaminer og xylitol.

Vitaminer og karotenoider

Fra gammelt av har det vært kjent at lever kunne kurere nattblindhet og at sitrusfrukter forhindret skjørbuk. Vitamin C ble beskrevet i 1912 og i 1933 klarte Roche som første firma å fremstille vitaminet syntetisk. Vi er stolte av at vi allerede i 1937 hadde vår første leveranse av produktet (vitamin C) til norske kunder for fremstilling av vitamin C tilskudd. Vi har deltatt i nærmere 70 års spennende utvikling med stadig nye vitaminprodukter og anvendelser innen farmasi, næringsmidler, kraftfôr og fiskefôr. Vi samarbeider nå med DSM Nutritional Products om salget av vitaminer og finkjemikalier.

Kraftfôr og fiskefôr

En viktig forutsetning for moderne husdyrhold er at dyrene får tilført essensielle næringsstoff som vitaminer gjennom fôret. På denne måten sikrer man dyrevelferd, ernæring og helse. Vi har vært bidragsytere til kraftfôrindustrien gjennom mange tiår med stadig økende omfang. Produktspekteret har blant annet vært vitaminer, karotenoider, enzymer, aromastoffer og antioksidanter. Fiskeoppdrett er i dag en viktig næring i Norge. Vi har vært med som leverandør til fiskefôrprodusentene helt siden starten. Vi tok aktivt del i Roche’ samarbeid med norske bedrifter og norske forskere som identifiserte, beskrev og prøvde ut astaxanthin. Astaxanthin er et karotenoid som blant annet finnes i reker. Det er et essensielt næringsstoff som bedrer fruktbarheten, rognen og smoltens overlevelsesevne og gir laksen den fine røde fargen på kjøtt og rogn. De første kommersielle kvantiteter kom på markedet i 1985 og siden har utviklingen vært bratt oppover i takt med veksten i Norges lakseoppdrett.

Næringsmidler

Vi hadde gjennom fra 1960-årene og frem til midten av 90-tallet et nært samarbeid med det israelske kooperative selskap CCPA. Særlig viktig var leveranser av sitruskonsentrat til bl.a. brus, syltetøy og saft. CCPA hadde også tomater og paprika og i 1971 gikk vi i samarbeid med Lou Jordan, gründeren av Peppes Pizza og var gjennom 10-12 år leverandør av gruppens behov for ferdig formulert pizzasaus og paprika.   I 1978 startet arbeidet for Xyrofin, nå Danisco Sweeteners. De brukte bjørk som utgangspunkt for produksjon av xylitol, et naturlig ikke kariogent søtningsstoff. Vi bidro til en god utvikling i Norge og xylitol er i dag kjent av alle som det dominerende søtningsstoffet i tyggegummi og pastiller. I 1992 startet vi arbeidet for den sveitsiske aromaprodusenten Givaudan. Aroma anvendes innenfor alle deler av næringsmiddelindustrien og vi er ledende på dette området i Norge. I jubileumsåret har vi representasjon for flere utenlandske leverandører av ingredienser til næringsmiddel og satser aktivt på å bidra til trygg og attraktiv mat gjennom våre produkter.